Volikogu istung
Pühalepa Vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor kutsub kokku vallavolikogu istungi teisipäeval 25.novembril k.a algusega kell 16.00 Pühalepa vallamaja saalis.

Päevakorra projekt:

  1. Vallavalitsuse info /Ants Orav/
  2. Projekti „Kärdla-Paluküla kergliiklustee rajamine“ eeltaotluse esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele /Toomas Remmelkoor, Ants Orav/
  3. Vallavara tasuta kasutusse andmine /Toomas Remmelkoor, Ants Orav/
  4. Hundihänna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /Aigar Lilleõis/
  5. Kuusiku ja Uuekuusiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine /Aigar Lilleõis/
  6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine /Tiiu Alas/
  7. Muud küsimused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Hundihänna, Kuusiku ja Uuekuusiku)

Pühalepa Vallavalitsuse 22.10.2014 korraldusega nr 373 võeti vastu Pühalepa valla Hausma küla Hundihänna kinnistu detailplaneering (Arhitekt Tarbe OÜ töö nr 611). Planeeringuala suurus on ca 6,39 ha. Planeeringuga muudetakse Pühalepa Vallavolikogu 24.05.2005 otsusega nr 200 kehtestatud Laasi kinnistu detailplaneeringut määrates Hundihänna katastriüksusele (63901:001:1026, sihtotstarve elamumaa) ehitusõigus elamu ja kuni nelja abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.novembrist kuni 21.novembrini 2014 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas.

 

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=30921

 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 22.10.2014 korraldusega nr 374 võeti vastu Pühalepa valla Hausma küla Kuusiku ja Uuekuusiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-19). Planeeringuala suurus on ca 1,8 ha. Planeeringuga muudetakse Pühalepa Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 124 kehtestatud Kuusiku ja Mihkli kinnistute detailplaneeringut määrates Kuusiku (63901:001:0929, sihtotstarve elamumaa) ja Uuekuusiku katastriüksusele (63901:001:0931, sihtotstarve elamumaa) ehitusõigus kummalegi krundile kuni kolme hoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.novembrist kuni 21.novembrini 2014 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas.

 

 http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=30919 

 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 22


  
 

arengukava2.gif