Osavallakogu liikmete valimine

Osavallakogu liikmete valimine

 

Pühalepa Vallavolikogu esimehe teade

 

Lugupeetud Pühalepa valla elanikud!

 

Kui Hiiumaale jääb üks vald ja 5 osavalda, on osavalla esinduskoguks osavallakogu, mis moodustatakse volikogu volituste ajaks.

Vastavalt ühinemislepingule moodustub 6-liikmeline osavallakogu järgmiselt:

 

- kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget;

- üks osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;

- üks osavallas registreeritud ja tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;

- üks osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;

- üks osavallas elavate noorte esindaja.

 

Tulenevalt eelnevast kutsun kokku valimiskoosoleku kolmapäeval, 18. oktoobril 2017, Palade koolimaja saalis, et valida esindajad ja esindajate asendusliikmed Pühalepa osavallakogusse.

 

Kell 17.00 noorte esindajad;

Kell 17.30 haridusasutuste hoolekogude esindajad;

Kell 18.00 ettevõtjate esindajad;

Kell 18.30 kodanike ühenduste või külavanemate esindajad.

 

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on selles osavallas.

 

Koosolekule on oodatud Pühalepa valla ettevõtjad, kodanike ühenduste esindajad, külavanemad, noored ja noorteorganisatsioonide esindajad ning haridusasutuste hoolekogude liikmed.

 

Toomas Remmelkoor

Pühalepa Vallavolikogu esimees

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Tammela küla Tooma)

Pühalepa Vallavalitsuse 14.09.2017 korraldusega nr 278 võeti vastu Pühalepa valla Tammela küla Tooma  maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-01).  Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha. Planeeringuga määratakse Tooma katastriüksuse (63901:003:0502) ehitusõigus elamu ja kuni 6 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.oktoobrist kuni 17.oktoobrini 2017  tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=46186

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 5 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 30


  
 

arengukava2.gif