Detailplaneeringu avalik väljapanek (Dampfi, Väike-Dampfi)


Pühalepa Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 83 võeti vastu Pühalepa valla Heltermaa küla Dampfi ja Väike-Dampfi kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-48).  Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha. Planeeringuga muudetakse Pühalepa Vallavolikogu 26.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Dampfi ja Väike-Dampfi kinnistute detailplaneeringut vee-ja kanalisatsioonisüsteemi osas. Detailplaneeringuga kavandatakse ehitusõigus Dampfi krundile kuni kolme ja Väike-Dampfi krundile kuni nelja hoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.märtsist kuni 10.aprillini 2015  tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas.

 

Planeering http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=32892 


Loe veel
 
Kaitse oma vara

2013. aastal tellis Politsei- ja piirivalveamet AS Emorilt „Riskiteadliku käitumise uuringu“, mille eesmärgiks oli koguda informatsiooni inimeste teadmiste, hoiakute ja käitumise kohta valdkondades, kuhu politsei tegevus süütegude ennetamiseks suunatud on. Uuringus osales 3850 täiskasvanut, 3853  kooliõpilast ning 352 õpetajat üle Eesti.

 http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=33947 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 21


  
 

arengukava2.gif