Hajaasustuse programm 2015
Hiiu maavanem kuulutas hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2015. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsuteed

4. autonoomsed elektrisüsteemid

Kui suur on toetus?

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.


 

Loe veel
 
Teede nimedest

Pühalepa Vallavalitsus on tegelenud mõnda aega teedele nimetahvlite paigaldamisega. Sellega seoses on tekkinud erinevaid arvamusi teede nimede osas. Kuna meie eesmärgiks on leida igale teele õige nimi, kutsume vallaelanikke üles tutvuma kehtivate teede nimedega ja vajadusel tegema ettepanekuid teede nimede muutmiseks. Teede asukohtade ja nimedega saab tutvuda veebis Maa-ameti kohanimeregistri kaardirakenduses (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADS4&user_id=at&bbox=413969.260505812, 6523526.10449914, 451401.683861323,6543152.30281563&LANG=1), Riigi Teatajas (https://WWW.riigiteataja.ee/akt/403022015032)

või  Pühalepa vallamajas.

Ettepanekuid ootame 22.maini 2015 aadressil Vallamaja Tempa küla Pühalepa vald või This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 05.juunil 2015 kell 15.00

Info:  Mai Julge tel 4636845

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 25


  
 

arengukava2.gif