Detailplaneeringu avalik väljapanek (Malsupi)

Pühalepa Vallavalitsuse 28.10.2015 korraldusega nr 314 võeti vastu Pühalepa valla Aruküla Malsupi  kinnistu detailplaneering (OÜ Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk töö nr 2014-09).  Planeeringuala suurus on ca 7,05 ha. Planeeringuga jagatakse Malsupi katastriüksus (63902:001:3376) viieks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus igale krundile elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.novembrist kuni 01.detsembrini 2015 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas.  

Planeering: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=36883

Loe veel
 
Detailplaneeringu koostamise algatamine (Valgevarese)

 

Pühalepa Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 296 otsustati algatada Hausma külas Valgevarese (katastritunnus 63901:001:0768, üldpind 11382 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Valgevarese katastriüksusel Peetri kinnistu detailplaneeringus toodud maakasutus- ja ehitustingimusi ning jagada Valgevarese katastriüksus kaheks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 23


  
 

arengukava2.gif