Vallateede talihooldus

Vallateede talihoolde juhend: https://www.riigiteataja.ee/akt/407122012031

Valla talihoolet korraldav isik on vallavanem Ants Orav. Info talihoolde kohta telefonil 463 6841, 501 5015

Loe veel
 
Detailplaneeringu koostamise algatamine (Ojapõllu, Naistlaiu,Pihla,Tülli)

 

Pühalepa Vallavalitsuse 12.10.2016 korraldusega nr 289 otsustati algatada Linnumäe külas Ojapõllu kinnistu (katastritunnus 63901:001:0366, üldpind 4,21 sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine loomakliiniku rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga, kus Ojapõllu katastriüksuse kasutusotstarve on osaliselt perspektiivne kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt puhke- ja virgestusmaa.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

 


Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 22


  
 

arengukava2.gif