Värvikampaania 2014

Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion algatab iga-aastase värvikampaania eesmärgiga aidata kaasa valla välisilme parendamisele.

Kampaania kehtib fassaadivärvidele.

Nendelt värvidelt saab vallakodanik 20% soodustust hinnakirja järgsest hinnast.Selleks peab Pühalepa valla elanike registris olev vallakodanik vallamajast võtma värvipassi. Värvipassi märgitakse värvitava objekti asukoht ja orienteeruv tarvisminev värvikogus või värvitavate ruutmeetrite hulk.

Kampaania kehtib 15.mai - 15.september 2014
Muud värvid on vastavalt Faasioni hinnakirjale, kus kehtivad kõik tavapärased soodustused (kliendikaart, muud kampaaniad).

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Nuudiranna, Ristiranna, Hella)

 

Pühalepa Vallavolikogu 27.05.2014 otsusega nr 26 võeti vastu Pühalepa valla Hellamaa küla Hella kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-04). Planeeringuala suurus on ca 13,9 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut muutes osaliselt üldplaneeringujärgse tootmismaa ja põllumajandusmaa elamumaaks. Planeeringuga moodustatakse Hella (katastritunnus 63901:003:0109), katastriüksustest 2 elamukrunti, üks tootmismaa krunt ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks, tootmismaale määratakse ehitusõigus kuni 7 hoone rajamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.juunist kuni 11.juulini 2014 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 18.juulil 2014 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.

Hella kinnistu detailplaneering

 

 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 19


  
 

arengukava2.gif