Hajaasustuse programm 2014 taotlusvoor

Hiiu maavanem kuulutas hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks alates 7.aprillist 2014.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsuteed

4. autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetust saavad taotleda inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt taotluse esitamise aasta algusest. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

 

Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetussumma arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

 

Taotlusi võetakse vastu Pühalepa Vallavalitsuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. juuni 2014. a.

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja Pühalepa Vallavalitsuses.

 

Programmi kontaktisik Pühalepa vallas on Aare-Villu Kattel, tel 4636846, mob 5062131, e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Joosepi)

Pühalepa Vallavalitsuse 09.04.2014 korraldusega nr 154 võeti vastu Pühalepa valla Paluküla Joosepi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-07).  Planeeringuala suurus on ca 17,5 ha. Planeeringuga jagatakse Joosepi katastriüksus  (63901:001:0653, sihtotstarve maatulundusmaa) kaheks elamu/tootmis/ärikrundiks ja kaheks maatulundusmaaks ning määratakse kruntidele ehitusõigus elamu ja kuni viie abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.aprillist kuni 09.maini 2014 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas.


Joosepi kinnistu detailplaneering


Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 20


  
 

arengukava2.gif