Detailplaneeringu avalik väljapanek (Kivisilla, Jüri)

 

Pühalepa Vallavolikogu 22.12.2015 otsusega nr 35 võeti vastu Pühalepa valla Viilupi küla Kivisilla kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 15-28). Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut määrates Kivisilla katastriüksusel (katastritunnus 63902:001:1133) üldplaneeringuga kavandatud põllumajandusmaa elamumaaks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus elamu ja kuni nelja abihoone rajamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.jaanuarist kuni 8.veebruarini 2016 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.veebruaril 2016 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.


Planeering: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=38472


 


Pühalepa Vallavolikogu 22.12.2015 otsusega nr 34 võeti vastu Pühalepa valla Hagaste küla Jüri kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 15-46). Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut määrates Jüri katastriüksusel (katastritunnus 63901:003:0316) 6789 m² suurusele krundile ehitusõigus ühe tootmis-ärihoone rajamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.jaanuarist kuni 8.veebruarini 2016 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.veebruaril 2016 kell 16.00 Pühalepa vallamajas.


Planeering: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=38473


Loe veel
 
Korraldatud jäätmeveole üleminek
  • Suvekodud  - võimalik sõlmida suvitusajaks vedu 01.mai- 30.september OTSE vedajaga (korrigeerides lepingut). 
  • Mitte kasutuses olevad elamud, korterid, tootmishooned - taotleda vabastus vallavalitsusest esitades vabas vormis avalduse. 
  • Kokkulepped - võimalikud nii korteriomanike (ühistu puudumisel), kui ka naaberkinnistute vahel ühislepingu sõlmimiseks. Blankett: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=20377
Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 22


  
 

arengukava2.gif