Värvikampaania 2015

Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion algatab iga-aastase värvikampaania eesmärgiga aidata kaasa valla välisilme parendamisele.

Kampaania kehtib fassaadivärvidele.

Nendelt värvidelt saab vallakodanik 20% soodustust hinnakirja järgsest hinnast.Selleks peab Pühalepa valla elanike registris olev vallakodanik vallamajast võtma värvipassi. Värvipassi märgitakse värvitava objekti asukoht ja orienteeruv tarvisminev värvikogus või värvitavate ruutmeetrite hulk.

Kampaania kestab 15.mai - 15.september 2015
Muud värvid on vastavalt Faasioni hinnakirjale, kus kehtivad kõik tavapärased soodustused (kliendikaart, muud kampaaniad).

 
Hajaasustuse programm 2015 toetuse maksmine

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 28.juuli 2015 korraldusele 236 rahuldati hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused kokku summas 40 000 eurot alljärgnevalt:

 

Jrk

Taotleja

Küla

Projekti nimi

Eelarve kokku

KOV + riik

Oma-osalus

Projekti periood

1

Anni Paulus/Mait Paulus

Viilupi küla Põlde

veesüsteemi parandus/täiendus. Raua eraldusfiltri lisamine olemas-olevale vee-süsteemile

1329,54

886,40

443,14

Juuli 2015-oktoober 2015

2

Kalle Talvi

Sarve küla Pähkli

vee kvaliteedi parandamine

 

1859

1239,40

619,60

August 2015-jaanuar 2016

3

Aare-Villu Kattel

Puliste küla, Liiva-Neitsi

joogivee kvaliteedi parandamine

 

1965

1310

655

Juuli 2015-juuni 2016

4

Tanel Malk/Tanel Suuster/

Reelika Ulla

Hausma küla Minna kü, Kolmeristi kü, Ingli kü

vee-ja kanalisatsiooni-trassi rajamine ja ühinemine Kärdla veevärgiga

 

43500

19500

24000

August 2015-august 2016

5

Andres Veel

Sarve küla, Kõrgeve

vee kvaliteedi kehtivate normidega vastavusse viimine

1570

1046,72

523,28

August 2015-oktoober 2015

6

Vilve Ibrus

Värssu küla, Otti

vee kvaliteedi parandamine

 

229,99

153,33

76,66

August 2015-juuli 2016

7

Salme Pesur

Pilpaküla Kabeli 36

ühendamine ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga

 

1944

1296

648

August 2015-jaanuar 2016

8

Viiu-Marie Rummo

Kukka küla, Hansuõue

Kanalisatsiooni-süsteemi ümber-ehitus ja puur-kaevude rauaeraldusfiltri paigaldus

3309,60

2206,51

1103,09

August 2015-jaanuar 2016

8

Kersti Ojasalu/

Katalin Püssim/Maarja Püssim

Pilpaküla, Künka 19

vee-ja kanalisatsiooni-trassi ehitus Kärdla veevärgiga ühinemiseks

5188,50

3459,17

1729,33

August 2015-august 2016

9

Ene Tubala

Pühalepa küla, Pärna

väliskanalisatsioon ja veevarustus

 

6709,20

4473,02

2236,18

Oktoober 2015-november 2015

10

Liili Eller

Soonlepa küla, Viigi

veega varustamine

 

3600

2400

1200

August 2015-detsember 2015

11

Märten Väärtnõu

Hellamaa küla, Nurme

juurdepääsutee rajamine

 

5236,80

2029,45

3207,35

August 2015-oktoober 2015

 

 

 

KOKKU

76441,63

40000

36441,63

 

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 23


  
 

arengukava2.gif