Piirkonnapolitseinik räägib liiklemisest ja tööst relvaomanike kontrollimisel

Liiklussõnumid kergliiklejatele.

 

Liiklusest kõneldes alustan kõige haavatavamatest liiklejatest, jalakäijatest, sellest, mida neil tasub meeles pidada. Kõnnitee olemasolul on jalakäija kohustatud liikuma kõnniteel. Kui jalakäija jõuab tähistatud ülekäiguraja juurde ja plaanis on teed ületada, siis on mõistlik enne sõidutee ületamist veenduda, et läheneva mootorsõiduki juht on saanud aru jalakäija soovist teed ületada ning on suuteline oma sõiduki peatama. Selleks, et mitte põhjustada ülekäigurajal ootamatuid olukordi, on oluline hinnata läheneva sõiduki kiirust ning tee- ja ilmaolusid, et sõidutee ohutult ületada. Eriti keerukad on meie piirkonnas kolme sõidurea ulatuses kulgevad ülekäigurajad Heltermaa ja Kõrgessaare maanteel kaubandusasutuste juures.

 

Jalgrattur peab ülekäigurajale sõites veenduma, et ta ei takista teel liiklevat sõidukit. Teeületamine jõuab ülekäigurajal lõpule sõidukijuhti takistamata. Kõige ohutum on ületada sõiduteed ülekäigurajal, tulles jalgrattalt maha ja ületades sõidutee jalgratast lükates. Veel olen tähele pannud, kuidas eakamad inimesed kohtudes, olles teel kauplusesse või muudele asjatoimetustele, jäävad ristmike või ülekäiguradade lähedal omavahel pikemaajaliselt suhtlema. Tore on tuttavaga kohtudes temaga juttu puhuda, kuid arvestada tuleb neil puhkudel teistegi liiklejatega. Hea tavakohaselt jäetakse vabaks pääs ülekäigurajale ja ristmikule. Enda paiknemisega ei anta tänaval sõitva auto juhile väärinfot võimaliku sõidutee ületamise soovi kohta.

 

Ühe uue trendina on liikluspildis näha tõukerattal liiklejaid. Silma torkab, et soodsate ilmaolude kestmisel kasutatakse jalgrattaidki talvel. Siit väike mõttekoht - enne kui alustate kaherattalisel liikumist, veenduge, et te ei seaks ennast talviste teeoludega ohtu. Ettevaatus ei ole kunagi liiast ja tuleb mõelda sellele, et te ei satuks libisemisse või mingil muul põhjusel teel ja tänavail liikuvate sõidukite ette või nende rataste alla. Õnnetused käivad ikka mööda inimesi ja kannatanuks osutub teadagi kes – see, kes mõtlematu käitumisega õnnetuse põhjustas või vähem kaitstud on.

Loe veel
 
Pindalatoetuste taotlejad

saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

Maastikuelemendid, sh ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladena (edaspidi ökoaladena) arvestatavad maastikuelemendid on maastikule iseloomulikud vormid, mida tuleb säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete (HPK) raames. Maastikuelemendid arvestatakse taotleja avalduse alusel toetusõigusliku põllumassiivi pindala hulka ja toetuse taotlejal on edaspidi kohustus neid maastikuelemente säilitada.

Säilitatavate maastikuelementide hulka kuuluvad hekid, kraavid, puude read, metsasiilud, põllusaared, kiviaiad. Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende võimalikest mõõtudest ja vajalikust paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt (www.pria.ee) "Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO" alamlehelt.

Maastikuelementide kohta on PRIA valmistanud ka õppefilmid, millega on samuti võimalik tutvuda PRIA kodulehe vahendusel.

Selleks, et täiendada PRIA poolt juba osaliselt loodud põllumassiivide registris olevat maastikuelementide kihti ning tuua enda kasutuses olevad maastikuelemendid ka toetusõigusliku põllumassiivi sisse, ootab PRIA kõiki pindalatoetuste taotlejaid teada andma sellistest maastikuelementidest, mis seonduvad nende põllumajanduslikus kasutuses oleva maaga. Ühtlasi palume anda teada ka uutest maadest, mida soovitakse 2015. aastal põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida http://www.pria.ee/broneering/. Ettepanekuid saab esitada ka paberil.

PRIA ootab kliente maastikuelementidest teada andma kuni 1. märtsini 2015

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 20


  
 

arengukava2.gif