Hajaasustuse programm 2014 taotlusvoor

Hiiu maavanem kuulutas hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks alates 7.aprillist 2014.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsuteed

4. autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetust saavad taotleda inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt taotluse esitamise aasta algusest. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

 

Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetussumma arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

 

Taotlusi võetakse vastu Pühalepa Vallavalitsuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. juuni 2014. a.

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja Pühalepa Vallavalitsuses.

 

Programmi kontaktisik Pühalepa vallas on Aare-Villu Kattel, tel 4636846, mob 5062131, e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 
Pühalepa Vallavalitsus teatab,

Pühalepa Vallavalitsus teatab, et alates 1.aprillist 2014 hakkas Hiiumaal taas kehtima korraldatud jäätmeveo asemel jäätmeveo vabaturg (alus: Hiiumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) 03.03.2014 otsus). See tähendab, et iga kinnistuomanik (edaspidi jäätmevaldaja) peab ise korraldama oma kinnistul jäätmeveo. 1. aprillist ei toimi enam jäätmevedu jäätmeveo teenuse poolt pakutava ajagraafiku järgi vaid konkreetselt prügitekke põhjuse järgi. Varem tuldi prügikasti tühjendama kohustuslikus korras kindlal päeval, olenemata, kas prügi oli või ei, aga nüüd, vabaturu tingimustes toimub prügi äravedu prügitekke põhiselt, ehk kui kast on täitunud, teavitate omal valikul välja valitud prügivedajat kasti tühjendamiseks. Selleks on võimalus jäätmevaldajal jäätmevedajaga jäätmemahuti täitumisel võtta ühendust jäätmevedu pakkuva ettevõttega, tellides ühekordse tühjenduse. Samuti on võimalus jäätmevaldajal jäätmevedajaga sõlmida leping, milles määratakse jäätmeveo sagedused ja graafik või jäätmemahuti täitumisel võtta ühendust jäätmevedu pakkuva ettevõttega, tellides ühekordse tühjenduse. Millise jäätmevedajaga jäätmevaldaja lepingu teeb, on kinnistuomaniku enda otsustada.


Hiiumaal pakuvad jäätmeveo teenust järgmised ettevõtted:

OÜ Hiiu Autotrans

tel:. 46317 37; 5203795

e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it   

klienditeenindus: Rookopli 17, Kärdla , tööpäevadel 8.00 - 12 .00; 13.00 -17.00

Koduleht http://www.hiiuauto.ee/ 


Eesti Keskkonnateenused AS

tel: 7386719 ; tel 1919 või tel 4622811

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

klienditeenindus: Väike Sadama 1, Kärdla,92411, tööpäevadel 9.00 - 17.00

Koduleht http://www.keskkonnateenused.ee/  


Jääb ka võimalus, et jäätmevaldaja võib ise oma jäätmed jäätmejaama viia (jäätmejaam asub Ristivälja külas, Käina vallas. Koduleht http://www.hiiuprygila.ee/ )

Jäätmejaama (Hiiumaa Prügila OÜ) kontaktandmed:

tel: 5140854

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

Hiiu mnt 28 92101 Käina, tööpäevadel 09.00-17.00


Jäätmeseaduse § 28 ütleb, et jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule. Jäätmeid üleandev isik peab olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtjal on jäätmeluba või kompleksluba, mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks.

Jätkuvalt toimib Pühalepa valla territooriumil pakendijäätmete kogumine pakendijäätmemajades, mis eeldab pakendijäätmete toojalt, prügi eelnevat sorteerimist ja süstemaatilist utiliseerimist. Pühalepa valla pakendijäätmemajad asuvad: Sarvel, Suuremõisas, Hellamaal, Vilivallas, Salinõmmes, Nõmbas, Tubalal, ja Paladel. Nendes majakestes saab tasuta ära anda: klaasi, pappi-paberit, plastpakendeid ja pakendijäätmeid.


Ohtlike jäätmete tasuta äraandmine (toetab HOL ja Keskkonnainvesteeringute Keskus)

OÜ Hiiu Autotrans koostöös Pühalepa vallavalitsusega korraldab laupäeval, 17.mail 2014a. kogumisringi, mille raames on elanikkonnal võimalik vabaneda oma kodus olevatest vanadest elektroonikaromudest ja ohtlikest jäätmetest. Ära anda saab ohtlikke jäätmeid: akud, patareid, vanad värvid, kodukeemia, aegunud ravimid, päevavalguslambid jms. Samuti võetakse vastu vana kodutehnikat: raadioid, telereid, arvuteid, monitore, pesumasinaid, külmikuid (ainult kompressoriga), pliite, tolmuimejaid jne. Üleandja peab tagama juurdepääsu jäätmetele!

Palume eelnevalt registreerida hiljemalt 13.maiks.

Telefonidel 46 31737, 5203795 või

e-maili teel This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

  

 

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 19


  
 

arengukava2.gif