Hajaasustuse programm 2015 toetuse maksmine

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 28.juuli 2015 korraldusele 236 rahuldati hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused kokku summas 40 000 eurot alljärgnevalt:

 

Jrk

Taotleja

Küla

Projekti nimi

Eelarve kokku

KOV + riik

Oma-osalus

Projekti periood

1

Anni Paulus/Mait Paulus

Viilupi küla Põlde

veesüsteemi parandus/täiendus. Raua eraldusfiltri lisamine olemas-olevale vee-süsteemile

1329,54

886,40

443,14

Juuli 2015-oktoober 2015

2

Kalle Talvi

Sarve küla Pähkli

vee kvaliteedi parandamine

 

1859

1239,40

619,60

August 2015-jaanuar 2016

3

Aare-Villu Kattel

Puliste küla, Liiva-Neitsi

joogivee kvaliteedi parandamine

 

1965

1310

655

Juuli 2015-juuni 2016

4

Tanel Malk/Tanel Suuster/

Reelika Ulla

Hausma küla Minna kü, Kolmeristi kü, Ingli kü

vee-ja kanalisatsiooni-trassi rajamine ja ühinemine Kärdla veevärgiga

 

43500

19500

24000

August 2015-august 2016

5

Andres Veel

Sarve küla, Kõrgeve

vee kvaliteedi kehtivate normidega vastavusse viimine

1570

1046,72

523,28

August 2015-oktoober 2015

6

Vilve Ibrus

Värssu küla, Otti

vee kvaliteedi parandamine

 

229,99

153,33

76,66

August 2015-juuli 2016

7

Salme Pesur

Pilpaküla Kabeli 36

ühendamine ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga

 

1944

1296

648

August 2015-jaanuar 2016

8

Viiu-Marie Rummo

Kukka küla, Hansuõue

Kanalisatsiooni-süsteemi ümber-ehitus ja puur-kaevude rauaeraldusfiltri paigaldus

3309,60

2206,51

1103,09

August 2015-jaanuar 2016

8

Kersti Ojasalu/

Katalin Püssim/Maarja Püssim

Pilpaküla, Künka 19

vee-ja kanalisatsiooni-trassi ehitus Kärdla veevärgiga ühinemiseks

5188,50

3459,17

1729,33

August 2015-august 2016

9

Ene Tubala

Pühalepa küla, Pärna

väliskanalisatsioon ja veevarustus

 

6709,20

4473,02

2236,18

Oktoober 2015-november 2015

10

Liili Eller

Soonlepa küla, Viigi

veega varustamine

 

3600

2400

1200

August 2015-detsember 2015

11

Märten Väärtnõu

Hellamaa küla, Nurme

juurdepääsutee rajamine

 

5236,80

2029,45

3207,35

August 2015-oktoober 2015

 

 

 

KOKKU

76441,63

40000

36441,63

 

 
Värvikampaania 2015

Pühalepa vald koostöös ehitusmaterjalide kauplusega Faasion algatab iga-aastase värvikampaania eesmärgiga aidata kaasa valla välisilme parendamisele.

Kampaania kehtib fassaadivärvidele.

Nendelt värvidelt saab vallakodanik 20% soodustust hinnakirja järgsest hinnast.Selleks peab Pühalepa valla elanike registris olev vallakodanik vallamajast võtma värvipassi. Värvipassi märgitakse värvitava objekti asukoht ja orienteeruv tarvisminev värvikogus või värvitavate ruutmeetrite hulk.

Kampaania kestab 15.mai - 15.september 2015
Muud värvid on vastavalt Faasioni hinnakirjale, kus kehtivad kõik tavapärased soodustused (kliendikaart, muud kampaaniad).

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 22


  
 

arengukava2.gif