Kaitseliidu väliharjutus

Kaitseliidu Hiiumaa Malevkond viib 03.-05. juunil 2016 läbi väliharjutuse Suursadama vanas piirivalvekordonis Suuresadama külas Dagö kinnistul.

 

Õppus algab 03.06.2016 õhtul ja kestab 05.06.2016 õhtuni.

 

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid.

 

Vastutav isik v-srs Taimo Juhe, tel 511 1714

 
Hajaasustuse programm 2016

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2016. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veesüsteemid

  • kanalisatsioonisüsteemid

  • juurdepääsuteed

  •  autonoomsed elektrisüsteemid

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlusi võetakse vastu Pühalepa Vallavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. juuni 2016. a.

 

Programmi kontaktisik Pühalepa vallas on Reet Nisumaa, tel 463 6846, e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Reet Nisumaa vastuvõtuajad on: esmaspäev, teisipäeva, kolmapäev kell 9.00 - 17.00; alates 01.maist kell 8.00-16.00

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 13.04.2016 korraldusele nr 108 moodustati 6-liikmeline hajaasustuse programmi komisjon järgmises koosseisus:

1.1 vallavanem Ants Orav (komisjoni esimees)

1.2 abivallavanem Eve Kustala

1.3. vallasekretär Riina Lilleõis

1.4. maakorraldaja Mai Julge

1.5. vallavaranõunik Aare-Villu Kattel

1.6. ehitusregistri spetsialist Reet Nisumaa

Komisjoni ülesandeks on hajaasustuse programmi taotluste menetlemine vastavalt riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 1.1-4/073 sätestatule.

Lähtudes riigihalduse ministri17.03.2016 käskkirja nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“ punktist 16.2 ja Hiiu maavanema 01.04.2016 korraldusest nr 1-1/2016/50 „Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine“, Pühalepa Vallavalitsus võttis 13.04.2016 vastu korralduse nr 107, millega määras hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse.

1. Hajaasutuse programmi eelistatud sihtrühmad, prioriteetsuse järjekorras:

1.1. paljulapselised pered (alates 3-ndast lapsest);

1.2. lastega pered;

1.3. rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamisse, millele projektiga toetust taotletakse, sisseregistreeritud üle 18- aastaste leibkonnaliikmete arv.

2. Hajaasutuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse järjekord:

2.1 veesüsteemid;

2.2 kanalisatsioonisüsteemid;

2.3 juurdepääsuteed;

2.4 autonoomsed elektrisüsteemid.


Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 24


  
 

arengukava2.gif