Toimetulekutoetuse avalduste vastuvõtt
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse avalduste vastuvõtmine toimub neljapäeval, 18.septembril

Suuremõisa raamatukogus kell 9.30 kuni 12.00

Palade spordihoones kell 13.00 kuni 14.30.

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Häbeliku)

 

Pühalepa Vallavolikogu 26.08.2014 otsusega nr 37 võeti vastu Pühalepa valla Palade küla Häbeliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-18). Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut määrates 4442 m² krundi sihtotstarbe elamumaaks. Planeeringuga määratakse Häbeliku katastriüksusele (katastritunnus 63901:001:0713) ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.septembrist kuni 10.oktoobrini 2014 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17.oktoobril 2014 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.

 

Häbeliku kinnistu detailplaneering

 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 21


  
 

arengukava2.gif