Valla taassünd

20. augustil 1991 tuli Ülemnõukogu otsus Eesti riikliku iseseisvuse kohta. Eesti Ülemnõukogu otsustas taastada Pühalepa valla 24. oktoobril 1991. Pühalepa sai valla staatuse esimesena Hiiumaal.

Tunnistuse pidulik üleandmine toimus 27. novembril 1991 Palade kooli saalis.Valter Voole kirjutas sel puhul 30. novembri ajalehes Hiiumaa:

"Palade kooli saalis olid sel hallil sügispäeval tõesti väga pidulikud ja samal ajal südamlikud hetked. Poolkaares asetatud laudade taga võtsid istet Arnold Rüütel ja Tõnu Otsason. Neist ühel käel Pühalepa volikogu liikmed, teisel maavolikogu ja maavalitsuse ning esmatasandi valitsusorganite juhid. Oli hulk vallarahvast ja külalisi.

Rahvamaja ja kool olid ette valmistanud kena kontserdi. Laulis valla viisikoor, keerlesid tantsulapsed ja -neiud, esinesid väikesed etlejad. Kaasa lõi "Vähevanker".

Seejärel andiski Arnold Rüütel Tõnu Otsasonile üle tunnistuse Pühalepa vallale omavalitsusliku staatuse andmise kohta."

 

  
 

arengukava2.gif