Eilsest tänasesse

1990
1. september taasavatakse Kuri algkool. Kooli asub juhatama Aili Siht.

1991

18. aprill ilmub "Pühalepa Teataja" 1. number. Kokku pani Iilu Lauri.
28. aprill Kuri muusikalise süvaõppega koolis toimub esimene laululaste võistlus "Pühalepa Pääsuke".
Suvi - valmib uus bussipaviljon Suuremõisas.
24. oktoober Eesti Ülemnõukogu otsus Pühalepa valla taastamise kohta.
27. november Eesti Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel annab Palade koolis pidulikult üle valla staatuse tunnistuse.

1992

16. september Suursadamast lahkuvad nõukogude piirivalvurid.
Pühalepa vallamaja juurdeehitus käimas.
"Pühalepa Teataja" ilmub Õie Laksbergi ja Tõnu Otsasoni toimetamisel. Seejärel hakkab järjepidevalt toimetama Jaan Otsason.
Vallas on 744 majapidamist, sealhulgas 8 talu.

1993

18. mai Suursadama lähistelt leitakse merest suur purjelaeva ankur (kõrgus 2m, küünte vahe 1,5m).
1. juuni alustab tööd vallaettevõte MEI. Põhitegevuseks katla- ja veemajandus, valla teenused (teede remont, prügi jm). Alguses tegeldakse ka kaubandusega (Palade ja Heltermaa kauplused, Hellamaa söökla). Direktor Kalev liit.
23. juuni avatakse pidulikult vallamaja juurdeehitus. Samal ajal toimuvad hiidlaste päevad.
Esimesed 13 taluomanikku saavad pidulikult kätte oma talupaberid. Rahu eest kolhoos otsustatakse reorganiseerida.
Juuni lõpus külastab president Lennart Meri hiiumaad. Hellamaa mäel sõidab presidendi korteezhi juhtinud politseiauto sirelihekki ja lauavirna.
Augustis toimuvad esimest korda Suuremõisa lossipäevad, millest kujuneb igasuvine atraktsioon. Pühalepat külastab Merikarvia valla esindus.
23. november toimuvad kohalike valimiste tulemusel Pühalepa vallavanema valimised. Kandideerivad Anton Kaljula, Jaanus Kõrv ja Rein Raudsepp. Pärast III vooru võitis Anton Kaljula 9 häälega.
Vallas on 732 majapidamist, sealhulgas 11 talu.

1994

Hellamaal suletakse mustkatte paigaldamiseks 1,2 km pikkune teelõik pikaks ajaks tööde tehnoloogiliste iseärasuste ja rahanappuse tõttu.
8. aprill Kuri kiriku tornikiiver tõmmatakse maha.
Vallas on 741 majapidamist, sealhulgas 40 talu.

1995

23. jaanuar avatakse Padu hotell.
1. aprill Hellamaa Perekeskuse sünnipäev.
5. mai ära jääb reedene buss marsruudil Kärdla - Kukka - Hagaste - Heltermaa - Kärdla.
16. september Kuri kool peb oma 105. aastapäeva. Volikogu otsustab muuta Kuri kooli 6klassiliseks.
22. detsember ilmub Hiiu Teataja proovinumber, Pühalepa Teataja on selle osa, toimetab Anu Pallas.
Vallas on 741 majapidamist, sealhulgas 52 talu.

1996

24. veebruar Suuremõisa lasteaed kolib Priidukülla oma majja.
29. august vallaettevõte Mei lõpetab tegevuse.
12. detsember avatakse Heltermaa sadama uus hoone.
Vallas on 796 majapidamist, sealhulgas 72 talu. Paremini korrastatud tootmistalu on Viilupi küla Liiva talu (Viljam Heinma).
Sarve randa ehitatakse ehituskeelutsooni ilma ehitusloata suvila. Probleem saab nimeks Sarve sündroom.

1997

Suuremõisa Tehnikum saab juhtivkooli staatuse rannakalanduse erialal.
18. veebruar PÜ Lõpe üldkoosolek otsustab lõpetada tegevuse pankrotimenetlusega.
17. märts Suuremõisa põhikooli õpilased piketeerivad maavalitsuse ees nõudmisega viia lõpule Suuremõisa võimla ehitus.
15. aprill volikogu otsustab sulgeda Kuri algkooli.
30. aprill Kuri õpilaste pikett vallamaja ees.
18. mai moodustatakse Kuri külaselts, kelle toel jääb Kuri kool erakoolina tegutsema.

1998

1. veebruar Pühalepa koguduse õpetajaks pühitsetakse Enn Auksmann. Jaanus Jalakas suundub Kuusalu kogudusse.
1. märts Pühalepa Naistekoja avaüritus.
Pühalepa Põhjakotkas teeb endale üle Eesti nime.
23. aprill Suuremõisa Tehnikumis antakse välja esimesed 12 kipperitunnistust rannakalanduse erialal.
1. mai seisuga on Pühalepa vallas 420 kinnistut, Hiiumaa valdadest kõige rohkem.
1. juuni Hiiesaares algab lennuvälja kapitaalremont.
Kodukaunistajaist paistavad silma Männiku talu (Tubala külas) ja Metsa talu (Viilupi külas).
8. august Katri motellis talu- ja perepäevad.
24. september avatakse vastremonditud Kärdla lennujaam.
27.-28. oktoobri tormid lõhuvad Heltermaa sadama uut kaid, mis pidurdab suure praami tulekut liinile.
30. oktoober Hellamaa raamatukogu 50 - tähistatakse Hellamaa Perekeskuses.
30. oktoober asutatakse Lossiklubi.
2. detsember liinile jõuab suur praam Ofelia. Süvendatud laevatee avatakse ametlikult 17. detsembril.
Aasta parima Hiiumaa treeneri nimetuse pälvib Tõnu Pääsuke.

1999

VeebruarTÜ Hella Piim pankrotis.
Avatakse Suuremõisa kultuuri- ja noortekeskus.
20. aprill volikogu otsustab sulgeda Hellamaa lasteaia ja kolida raamatukogu lasteaia majja.
Aprillis alustatakse Palade põhikooli juurdeehitust.
15. mai Soera Talumuuseum peab 20. sünnipäeva.
23. mai Suuremõisa lossis toimub Hiiumaa noorte muusikute festival.
Kevad Kuri kool lõpetab tegutsemise. Koolis saab viimasel õppeaastal haridust 10 õpilast.
26. juuni Suuremõisa pargis toimub Hiiumaa tantsupäev.
24. juuli Hellamaal suleb uksed Nauri Äri. Kiosk viiakse Kurisse suvilaks.
6.-8. august Suuremõisa lossi- ja Kammermuusika päevad.
7.-8. august Saarte maanaised Pühalepa vallas. Memme-taadi päev Suursadamas.
21. september avatakse OÜ Pühalepa Tervisekeskuse uus maja.
9. oktoober Hellamaa raamatukogu uues majas, pidulik avamine 14. oktoober.
17. detsember valitakse Hiiumaa perimaks sotsiaaltöötajaks Marianne Lõppe.
Ajaleht Hiiu Teataja lõpetab ilmumise.

2000

1. jaanuari seisuga on Pühalepa vallas 1300 kinnistut.
14.-20. veebruar Hellamaa Perekeskuses pöörased päevad.
18. märts Hellamaa raamatukogu noorte raamatusõprade klubi peab 20. sünnipäeva.
Tõnu Pääsuke saab Eesti Suusaspordi Liidult eripreemia Hiiumaa toomise eest suusatamiskaardile.
30. aprill lauluvõistlus Pühalepa Pääsuke toimub 10. korda.
22. mai parvlaev Scania alustab reise.
31. mai Soera Talumuuseumis avatakse loodusrada.
Dagoraki mehed korrastavad Hagaste tuuliku. Kauni kodu konkursil auhinnatakse Heltermaa sadamat.
Esimest korda ei peeta Heltermaa rannas jaanituld. 1972. aastal ehitatud laululava ootab korrastamist.
16. juuli Suuremõisa lossis kohtuvad raamatuaasta raames rahvaga kirjanikud Ave Alavainu, Ott Arder, Viiu Härm, Heino Kiik, Paul-Erik Rummo, Vaapo Vaher, Ilmar Särg ja Virve Krimm.
5. august Suuremõisa põhikool peab 80. sünnipäeva.
1. september Pühalepa Põhjakotkas lõpetab tegevuse.
5. september avatakse Suuremõisa põhikooli võimla.
1. november pühalepa päästeamet kolib Hellamaalt Suuremõisa.
Kadripäevast kolmekuningani toimub Sõru muuseumis Pühalepa kasitöömesitrite näitusmüük.
Hellamaa Perekeskus tunnistatakse Hiiumaa parimaks sotsiaaltöö tegijaks.

2001

Jaanuar Heltermaa sadamasse paigutatakse turvakaamera.
7. märts Suuremõisa naised ühinevad seltsi MõisaProuad.
13. märts Kuri koolimaja juures avatakse kirjanik Julius Oengo-Oro mälestuskivi, mille on kavandanud Ott Lambing.
Mai Soera Talumuuseum avab söögimaja.
2. juuni Männiliiva vabaõhulaval lustivad Hiiumaa tantsulapsed.
10. juuni Määvli küla veskiasemel avatakse mälestusrist sõjas kannatanud küladele.
4.- 5. august Pühalepa valla 10. aastapäeva üritused
28. august Pühalepa valla eakamate inimeste ekskursioon Paldiskisse
25. oktoober seltsingu "Pühalepa Lustilised" asutamiskoosolek
1. november alustab tööd eakate lauluansambel Evi Kõmmuse juhendamisel
13. november Hellamaa Perekeskuses alustab tööd kapell Mati Engso juhendamisel
14. november alustab tööd aiandusklubi Laine Mägi juhendamisel
23. november Hellamaa Perekeskuses Hiiu MK sotsiaaltöötajate traditsiooniline kokkusaamine, parimate autasustamine
Novembris kuulutab perekeskuse kirjandusklubi välja kirjutiste võistluse Johannes Aaviku uudissõnu kasutades
14. detsember "Pühalepa Lustiliste" jõulukontserdid Tohvri Hooldekodus ja Kärdla kultuurimajas käsitöölaadal
16. detsember Jõulupidu Palade Põhikooli saalis Pühalepa valla eakatele. Külas Boriss Lehtlaan.
26. detsember Jõulukontsert Hellamaa Perekeskuse Kärdla Baptistikoguduse meeskoorilt.
 

2002

29. jaanuar Palade-Suuremõisa Jõumehe konkurss (Suuremõisas)
Ainenädalad Palade koolis
Veebruar Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus-kontsert Pühalepa valla kodanikele Suuremõisas ja kella kolme kohvi valla eakatele Hellamaa Perekeskuses.
8. märts Naistepäeva piduõhtu Suuremõisa lossis
20. märts Kevade tervituskontsert Suuremõisa lossi ees Käina KKK muusikutelt
12. aprill Uue partei Respublika esinduse kohtumine Pühalepa valla rahvaga
26. aprill Vanemate inimeste puhkeõhtu "Kui saabumas taas on maikuu" Hellamaa Perekeskuses.
13. mai Emadepäeva pidu Suuremõisas
18. mai Tallinna Pedakoogika Ülikooli segakoori kontsert
1. juuni Meie valla laulu- ja tantsulapsed Kõpu kägaral
7.-8. juuni Esimene Hiiumaa Lastefestival, mille raames toimusid ööekskursioonid lossis
22.-23. juuni "Pühalepa Lustilised" tantsijad Põlvamaal kontsertreisil Ahjas
24.-30. juuni naisrühm MõisaProuad Koolinoorte laulu- ja tantsupeol
6. juuli Laulu- ja tantsurühmad Hiiu pulma peol Kassaris
13. juuli Hiiumaa Kammermuusika päevade kontserdid Pühalepa kirikus ja Suuremõisa pargis
20.-21. juuli tantsurühmad esinemas Käsitöölaadal ja Trummituuril.
1.- 4. august Suuremõisa X lossipäevad
2.-3. august Meie oma valla päevad
03. august Suuremõisa Tehnikumi 25. aastapäev
August toimus konkurss Suuremõisa Põhikooli direktori ametikohale. Konkursi tulemusel sai uueks koolijuhiks Ene Urman.
August President Arnold Rüütel koos abikaasa Ingrid Rüütliga külastamas Hiiumaad.
20. oktoober Kohaliku Omavalitsuse volikogu valimised.
Vallavanemaks saab Ants Orav.
Aasta õpetajaks valiti Mare Aasma Palade põhikooli vene ja inglise keele õpetaja ja huvijuht.
Novembri alguses alustas tegevust Värssu, Puliste ja Hagaste külade selts.
17. november Perepäev Suuremõisa võimlas
1. ja 8. detsember Advendiküünalde süütamine Soeras
4.-6. detsember Jõulueelsed segadused lossis
6. detsember Operetta Scretta kontsert Suuremõisa lossis
15. detsember Eakate talvepäev Hellamaa Perekeskuses
20. detsember Valla koduste laste jõulupidu
20. detsember Heltermaal Jõuluvana ametlik vastuvõtt
30. detsember Aastalõpu kohvikõhtu ...

 

  
 

arengukava2.gif