Vallateede talihooldus

Vallateede talihoolde juhend: https://www.riigiteataja.ee/akt/407122012031

Valla talihoolet korraldav isik on vallavanem Ants Orav. Info talihoolde kohta telefonil 463 6841, 501 5015

 

  
 

arengukava2.gif