Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse seadmete soetamine
Pühalepa Vallavalitsus viib läbi lihtmenetlusega hanke “Seadmete soetamine” seoses „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise” meetmest rahastatava projekti " Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskuse laiendamine ja köögi renoveerimine" elluviimisel (SA Innove poolt taotluse nr.2.5.0101.09-0026 rahuldamise otsus 31.07.2009 nr 4-3/197) vajadusega soetada nimetatud projekti objektidele nr 1 ja nr 2 vajalikud seadmed, asukohaga Lossi tee 1  ja Lossi tee 1A, Suuremõisa küla Pühalepa vald.

Hanketeade: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=17658

 

  
 

arengukava2.gif