Põhimäärused ja arengukavad

Pühalepa valla põhimäärus

Palade Põhikooli põhimäärus

Palade Lasteaia põhimäärus

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus

Palade Rahvaraamatukogu põhimäärus

Hellamaa Rahvaraamatukogu põhimäärus

Suuremõisa Rahvaraamatukogu põhimäärus

Hellamaa Perekeskuse põhimäärus

Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse põhimäärus

Pühalepa valla arengukava 2011-2020

 

Palade Põhikooli arengukava

Pühalepa valla vee ja - kanalisatsiooni arengukava

 

 

 

 

 

 

 

  
 

arengukava2.gif