Detailplaneeringu avalik arutelu (Tülli)

Pühalepa Vallavalitsuse 19.04.2017 korraldusega nr 118 otsustati korraldada Hausma küla Tülli katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 15.mail 2017 kell 10.00 Pühalepa vallamajas.

 

 

  
 

arengukava2.gif