Toimetulekutoetuse avalduste vastuvõtt
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse avalduste vastuvõtmine toimub neljapäeval, 14.detsembril

Suuremõisa raamatukogus kell 10.00 kuni 12.00

Palade spordihoones kell 13.00 kuni 14.00.

Tähelepanu! Detsembrikuu toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse avaldused palume esitada hiljemalt 15.detsembriks 2017.

 

  
 

arengukava2.gif