Toimetulekutoetuse avalduste vastuvõtt
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse avalduste vastuvõtmine toimub teisipäeval, 17. oktoobril

Suuremõisa raamatukogus kell 10.00 kuni 12.00

Palade spordihoones kell 13.00 kuni 14.00.

 

  
 

arengukava2.gif