Detailplaneeringu kehtestamine (Ojapõllu)

Pühalepa Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldusega nr 201 kehtestati Pühalepa vallas Linnumäe külas asuva Ojapõllu maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP16-06). Ojapõllu maaüksuse detailplaneeringuga kavandatakse Ojapõllu kinnistule kolm hoonestusala ja määratakse ehitusõigus loomakliiniku hoone, selle abihoonete, ratsutamis- ja võistlusväljakut teenindava hoone ning talli ja selle abiabihoone rajamiseks.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=44893 

 


 

 

 

 

  
 

arengukava2.gif