Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse mööbli soetamine

Pühalepa Vallavalitsus viib läbi lihtmenetlusega hanke “Mööbli soetamine” seoses „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise” meetmest SA Innove poolt taotluse nr.2.5.0101.09-0026 rahuldamise otsusega 31.07.2009 nr 4-3/197 rahastatava projekti " Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse laiendamine ja köögi renoveerimine" elluviimisega.

Hanketeade: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=18798

euro.jpg

 

  
 

arengukava2.gif