Korraldatud jäätmeveole üleminek
 • Suvekodud  - võimalik sõlmida suvitusajaks vedu 01.mai- 30.september OTSE vedajaga (korrigeerides lepingut). 
 • Mitte kasutuses olevad elamud, korterid, tootmishooned - taotleda vabastus vallavalitsusest esitades vabas vormis avalduse. 
 • Kokkulepped - võimalikud nii korteriomanike (ühistu puudumisel), kui ka naaberkinnistute vahel ühislepingu sõlmimiseks. Blankett: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=20377
 • Veosagedus - 1 kord  12 nädala jooksul (välja arvatud korterelamud Lõpe ja Suuremõisa külas)- 1 kord 4 nädala jooksul korterelamud Lõpe külas ja Suuremõisa külas   
 • Raskendatud juurdepääs - lepitakse vedajaga kokku lähim juurdepääsukoht kuhu jäätmeveok pääseb 
 • Tühjenduspäev - kui objektiivsetel põhjustel ei ole etteantud kuupäeval tühjendus võimalik, teavitatakse eelnevalt vedajat, ühekordseks perioodiks kuni 2 kuud õigus vabastus taotleda vedajalt. Logistilist tühjenduskuupäeva ei saa muuta. 
 • Konteineri suurus - valitakse oma vajadusele optimaalne jäätmekott või konteiner ja viiakse lepingusse parandus . Mahuti võib olla nii omanikule kuuluv või renditud  
 • Lepingu mittesõlmimine EI VABASTA korraldatud jäätmeveost ja veod ja arved vastavalt vedaja graafikule. 
 • Hoonestamata kinnistule saabunud leping - registriviga, anda teada vallavalitsusse, parandatakse ühiselt andmevahetuseregistris. AS Eesti Keskkonnateenused Hiiumaa aadress: Väike- Sadama 1 Kärdla 92411, telef 462 2811  
 • Pühalepa vald: vallavanem  Ants Orav  463 6841, 501 5015; maakorraldaja Mai Julge 463 6845 
 •  

    
   

  arengukava2.gif