Kutse hankel osalemiseks (Palade LA) (lõppenud hange)

Seoses „Kohalike avalike teenuste arendamine” meetmest rahastatava projekti  EU38087 " Palade lasteaia  rekonstrueerimine"  elluviimisega ja kooskõlas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolse 30.11.2011.a otsusega taotluse  rahuldamise kohta, kutsub Pühalepa Vallavalitsus Teid osalema lihthankel “Palade lasteaia rekonstrueerimine. Seadmete soetamine”.   

Käesoleva lihthanke hanketeade on kättesaadav riigihangete registris. 

Teade: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=23791

 

  
 

arengukava2.gif