Kutse hankes osalemiseks (Palade LA sisustus ja mööbel) (lõppenud hange)

Seoses „Kohalike avalike teenuste arendamine” meetmest rahastatava projekti EU38087 "Palade lasteaia rekonstrueerimine" elluviimisega ja kooskõlas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolse 30.11.2011.a otsusega taotluse rahuldamise kohta, kutsub Pühalepa Vallavalitsus Teid osalema lihthankel “Palade lasteaia rekonstrueerimine. Sisustuse ja mööbli soetamine”.

Käesoleva lihthanke hanketeade on kättesaadav riigihangete registris.

Kutse

 

  
 

arengukava2.gif