Hajaasustuse programmist toetuse maksmine

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 19.11.2013 korraldusele nr 1 rahuldati hajaasustuse programmi

toetuse taotlejate taotlused kokku summas 5585,30 eurot alljärgnevalt:  

 

 

Jrk

Taotleja

Küla

Projekti nimi

Eelarve kokku

KOV + riik

Omaosalus

Projekti periood

1

Priit Jürimäe

Nõmba

Hansu kinnistu Nõmba külas kanalisatsioonitööd

2659,95

1773,30

886,65

Okt.2013-okt.2014

2

Tarvo Nõmm

Hiiessaare

Hiiessaare külas Lahetalu kinnistule juurdepääsutee korrastamine

5718

3812

1906

Okt.2013-nov.2014

 

 

 

KOKKU

8377,95

5585,30

2792,65

 

 

  
 

arengukava2.gif