Kaitse oma vara

2013. aastal tellis Politsei- ja piirivalveamet AS Emorilt „Riskiteadliku käitumise uuringu“, mille eesmärgiks oli koguda informatsiooni inimeste teadmiste, hoiakute ja käitumise kohta valdkondades, kuhu politsei tegevus süütegude ennetamiseks suunatud on. Uuringus osales 3850 täiskasvanut, 3853  kooliõpilast ning 352 õpetajat üle Eesti.

 http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=33947 

Juhin tähelepanu enda vara hooletusse jätmise situatsioonidele. Uuringu tulemustest selgub, et veidi alla poole autoga liiklevatest inimestest on oma asju jätnud autost lahkudes autosse nähtavale kohale või väärtuslikke asju auto laekasse. Üle poolte vastanutest on hoidnud oma rahakotti või mobiiltelefoni pükste tagataskus või üleriiete välistaskus. Esineb tendents, et mida nooremad on vastajad, seda tihedaminit ja rohkem oma asju taolisel viisil hoitakse.

 

Piirkonniti võib tuua välja, et Hiiumaa elanikud on oma asjade suhtes hooletud. Hiiu maakonnas osales uuringus 175 täiskasvanut. 54% nendest on hoidnud oma korteri või maja varuvõtit jalamati all, postkastis või lillepotis vmt. 60% autoga ringi liikujatest on jätnud autost lahkudes koti, telefoni või muid asju auto istmele või muule nähtavale kohale, 62% nendest on jätnud auto laekasse väärtuslikke asju või dokumente.

 

Tulemused näitavad, et meie inimesed ei hooli piisavalt oma varast ning jätavad tihti oma asju hooletusse. Tihti jäetakse ka oma jalgrattad avalikesse kohtadesse, kus nad on kõrvalistele isikutele kättesaadavad. Lähiajal hakkab Kärdla politseijaoskond jalgratastele, mis on jäetud taoliselt kinnitama hoiatavaid silte. Tegemist on meeldetuletusega, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu sellele, kuidas ise lihtsate vahenditega oma vara kaitsta ja hoida. Sildi pöördel on meeldetuletus sõidukorras jalgrattast.

Loodetavasti paneb eelkirjeldatu nii mõnegi inimese oma seniseid käitumisharjumusi muutma ja edaspidi teeb igaüks kõik endast oleneva, et  tema vara varga saagiks ei lange.

 

Helle-Triin Nisumaa

piirkonnapolitseinik

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

  
 

arengukava2.gif