Hajaasustuse programm 2016 toetuse maksmine

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 01.juuli 2016 korraldusele nr 210 rahuldati hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused alljärgnevalt:

 

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus
1 Katrin Koit Vee puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarrvikute soetamine ning paigaldamine Siimu talus Kõlunõmme külas Pühalepa vallas 1176,00
2 Triin Lõppe Juuriku talu Kõlunõmme küla Pühalepa vald Veefiltri paigaldamine 1108,00
3 Maimo Undo Põlluotsa talu, Valipe küla, Pühalepa vald, Hiiumaa, veevarustus majale  868,80
4 Kaido Aron Suku talu, Sääre küla, vee puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ja paigaldamine 1154,05
5 Maimu Voolma Kadaka talu, Sääre küla, Pühalepa vald Hiiumaa, veesüsteem 1308,60
6 Katrin Koit Septiku paigaldamine ja imbsüsteemi ehitamine Siimu talus Kõlunõmme külas Pühalepa vallas 1695,20
7 Tõnu Aasma Pangi talu joogivee omaduste parandamine 1074,00
8 Andres Juhe Juhe talu, Viilupi küla, Pühalepa vald, veepuhastussüsteemi rajamine 1217,30
9 Ivar Peedo Peedu talu, Värsso küla puurkaevu rajamine 1188,00
10 Silvi Kaevats Luki talu veesüsteemi renoveerimine 1981,60
11 Virve Pajo Posti (Koppelde ) talu Puliste küla, Pühakepa vald, joogivee puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ja paigaldamine 910,00
12 Tarmo Tross Hermisto talu Suuremõisa vee puhastamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine 2111,15
13 Juta Laid Magnuse mü, Pilpaküla; 92368, Pühalepa vald, veesüsteem 1360,00
14 Kaljo Aaslepp Andrus-Ahtsiga maaüksuse puurkaevu rajamine 1064,00
15 Arne Kokla Tõnise talu kanalisatsiooni rajamine 2440,00
16 Arno Mammuspuu Väike-Mäe kinnistu Loja külas veesüsteemi väljaehitamine 2288,00
17 Virge Valk Kondimäe kü, Hellamaa küla, Pühalepa vald, puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ja paigaldamine 2288,11
18 Eevi Berkman Uue- Tuisu maaüksuse kanalisatsiooni väljaehitamine 1609,00
19 Helgi Treialt  Anne-Liis Kaur Kadri Maiste Nõmme küla Nõmme tn 7 maja kanalisatsioonitrassi ehitus ja ühendamine Kärdla linna kanalisatsiooniga 3624,18
20 Aivo Pere Kukali talu, Paluküla küla, Pühalepa vald, Hiiu mk veesüsteemi rekonstrueerimine 2800,00
22 Maimo Undo Põlluotsa talu, Valipe küla, Pühalepa vald, Hiiumaa, kanalistaioonisüsteemide paigaldus 502,01

 

 

  
 

arengukava2.gif