Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta

 


Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord


Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja kodukord


Pühalepa valla sotsiaalkorteri kodukord


Koduteenuste loetelu ja nende osutamise tingimused


Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord


Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel


Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord


Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord


Täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord


Koolimineku toetuse maksmise kord


Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord


 

 

  
 

arengukava2.gif