Küsitluse tulemused


 

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldas Pühalepa Vallavalitsus 9.-10.aprillil 2017 küsitluse:

„Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“

 

Küsitluse tulemuste nägemiseks vajuta  siia

 

 

  
 

arengukava2.gif