Detailplaneeringu kehtestamine (Tooma Tammela küla)

Pühalepa Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 372 kehtestati Pühalepa vallas Tammela külas asuva Tooma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-01). Tooma maaüksuse detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Tooma maaüksusel elamu ja kuni 6 abihoone rajamiseks.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=46186  

 


 

 

Loe veel
 
Küsitluse tulemused


 

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldas Pühalepa Vallavalitsus 9.-10.aprillil 2017 küsitluse:

„Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“

 

Küsitluse tulemuste nägemiseks vajuta  siia

 

 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 5 Järgmine > Viimane >>

Results 8 - 14 of 29


  
 

arengukava2.gif