Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale

www.lõke.ee  

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.

Loe veel
 
Detailplaneeringu kehtestamine (Valgevarese)

Pühalepa Vallavalitsuse 03.08.2016 korraldusega nr 221 kehtestati Pühalepa vallas Hausma külas asuva Valgevarese kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 16-03), millega muudetakse planeeringualal kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 23.09.2008 otsusega nr 302 kehtestatud Peetri kinnistu detailplaneering. Valgevarese kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse Valgevarese kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja määratakse kruntide ehitusõigus ühel krundil kuni 5 ja teisel kuni 3 ehitusloa kohustusliku hoone rajamiseks.

 

Planeering: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?type=12&id=39871  

 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 8 - 14 of 24


  
 

arengukava2.gif