Jahipiirangute leevendamine Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal

Keskkonnaamet uuendab Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja. Kavas on leevendada senist jahikeeldu Kaibaldi ja Pihlasoo sihtkaitsevööndis. Kaitse-eeskirja eelnõu senise avalikustamise käigus ei ole jõutud üksmeelele, kui palju senist jahikeeldu leevendada.

Keskkonnaamet kutsub Teid sel teemal avalikule arutelule, mis toimub 3. aprillil 2017. a Hiiu maavalitsuse (Leigri väljak 5 Kärdlas) saalis algusega kell 12.00 (kavandatud lõpp hiljemalt kell 15.00). 

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek (Tülli)

Pühalepa Vallavalitsuse 08.03.2017 korraldusega nr 64 võeti vastu Pühalepa valla Hausma küla Tülli  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 16-29).  Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga jagatakse Tülli katastriüksus (63901:001:1034) kaheks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus planeeringualal kahe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.märtsist kuni 11.aprillini 2017 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee. 

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=43940 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 24


  
 

arengukava2.gif