Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskuse laiendamine

noorte.jpgPühalepa Vallavalitsus korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistegahankemenetluse ehitustöödele seoses „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise” meetmest rahastatava projekti " Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskuse laiendamine ja köögi renoveerimine" elluviimisega ja SA Innove poolt taotluse nr.2.5.0101.09-0026 rahuldamise otsusega 31.07.2009 nr 4-3/197 objekti nr 2 PÜHALEPA VALLA KULTUURI JA NOORTEKESKUSE LAIENDAMINE, asukohaga Lossi tee 1A Suuremõisa küla Pühalepa val.

 

 

 

euro.jpg

 

  
 

arengukava2.gif