Ametnikud ja töötajad
ANTS ORAV
vallavanem   
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6841
mobiil 501 5015
 
EVE KUSTALA
abivallavanem
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6843
mobiil 504 2379
 
RIINA LILLEÕIS
vallasekretär
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6842
 
MAI JULGE
maanõunik
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6845
mobiil 504 2390
 
AARE-VILLU KATTEL  
vallavaranõunik  
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it     
tel 463 6846
mobiil 506 2131
 
URME SOONVALD
sotsiaalnõunik
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6844
 
EVE KOLJAK
pearaamatupidaja
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6847
 
ANNIKA SÕLG
raamatupidaja-eelarvestaja
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel 463 6847
 
KATRIN PAAT
perekonnaseisuametnik-referent
tel 463 6840
  
 
ANNELY ADAMSON
sotsiaalpedagoog-lastekaitsetöötaja Palade Põhikoolis

 

Ettevalmistus: lastekaitse, sotsiaaltöö, õigusteadus sotsiaalhoolduse süsteemis, juhtumikorraldus, eripedagoogika, pedagoogika  

Ameti üldine eesmärk: Pühalepa valla territooriumil elavate ning haridusasutustes õppivate laste ja lastega pere haridusalaste ja sotsiaalsete probleemide lahendamise korraldamine 

Kontakt töö ajal: 5197 4316
Kontakt: 5592 9919  

 

Teisipäev

- Suuremõisa kool 8.45-13.00

- Palade kool 13.30-15.15 


Kolmapäev   

- Palade kool 8.45-15.15  


Neljapäev

Palade kool 8.45 - 15.15  


Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on individuaalne töö koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega, koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine, teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate koostöösse kaasamine, koolielu mitmekülgne toetamine.   

 

Lastekaitse on lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tehtav töö.

 
MAIT KARUKÄPP
majandusspetsialist 
e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it   

tel 463 6849; 5304 8184 

Spetsialisti ametijuhend    

  

REET NISUMAA

ehitusregistri spetsialist

e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

tel 463 6846 

Ehitisregistri spetsialisti ametijuhend

Andmed vallavalitsus ametnike hariduse ja eriala kohta

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=24161    

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010 http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=21262

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009 http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=20622

2008.aasta palgaandmed

2009.aasta palgaandmed

2010.aasta palgaandmed http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=20621

2011.aasta palgaandmed

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=23758

Pühalepa vallavalitsuse ametnike palgad 01.04.2013

Palgaandmed 2014

 

  

 

 

  
 

arengukava2.gif