KIK poolt rahastatud projektid

 

 Aasta  Projekti nimetus Kogumaksumus Toetus  Omaosalus
 2005
Infostendid ja puhkekoht Soera õpperajale
22000 19800 2200
 2005 Suuremõisa sanglepa allee hooldus  3500  3000  500 
 2005 Hiiumaa kompostiväljak  7700  7000  700 
 2006 Mina ja kodusaare loodushoid (Suuremõisa kool)  11000  10000  1000 
 2007 Kapasto puhtaks  58717  51906  6811 
 2007 Hiiumaa rannikuvete keskkonnauuring  7111  6399,9  711,1 
 2007 Väinamere ajutiste piirangutega alale Hellamaa kiigeplatsile telkimiskoha loomine  62000  50000  12000 
 2007 Maakondlik keskkonnaalaste uurimistööde konverents ja Maa päev Tartus   10000 9000  1000 
 2007 Keskkonnahariduse algtõdede omandamine Hiiu maakonna lasteaedades  8000  7200  800 
 2007 Vilivalla väetisekuuri likvideerimine  189272  170272  19000 
 2008 Operatsioon Parus  18060  16254  1806 
 2008 Ühisveevärk ja kanalisatsioon Ala külas Pühalepa vallas  3058651,9  2740380,5  318271,42 
 2008 Saan teada, õpin tundma, oskan hoida  8400  7200  1200 
 2008 Pühalepa vald puhtaks  382674  344406  38268 
 2008  Hiiumaa geoloogiline minevik ja kivimid 10950  9450 1500 
 2009 Ühisveevärk ja kanalisatsioon Lõpe ja Palade külas  3682763,2  2946174  736589,2 
 2009 Hiiumaa loodusmaastikud  72600  65340  7260 

 

 

  
 

arengukava2.gif