Detailplaneeringu kehtestamine (Tooma Tammela küla)

Pühalepa Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 372 kehtestati Pühalepa vallas Tammela külas asuva Tooma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-01). Tooma maaüksuse detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Tooma maaüksusel elamu ja kuni 6 abihoone rajamiseks.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=46186  

 


 

 

 

 

  
 

arengukava2.gif