Palade Lasteaia rekonstrueerimine

Pühalepa Vallavalitsus korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ehitustöödele nimetusega “Palade lasteaia rekonstrueerimine” seoses „Kohalike avalike teenuste arendamine” meetmest rahastatava projekti "Palade lasteaia  rekonstrueerimine" elluviimisega ja kooskõlas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolse 30.11.2011.a otsusega taotluse  rahuldamise kohta , ehitustööde objekti asukohaga Ala küla, Pühalepa vald. 

Hanketeade:
http://avalik.amphora.ee/PYHALEPAVV/document.aspx?id=19970 

Hanketeade:
http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=23791 

Hanketeade:
http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=2

Pühalepa teataja:
http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_docman&Itemid=53&task=doc_download&gid=585

 

  
 

arengukava2.gif