Teave Pühalepa valla poolt teostatud ja teostatavate riigihangete kohta

Pühalepa Vallavalitsuse hanked

Pühalepa Vallavalitsuse poolt korraldatavate hangete kohta, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäära (10 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ja 30 000 eurot ilma km ehitustööde puhul) avaldatakse riigihangete seaduse kohaselt riigihangete registris.
                                                                                                                        

Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.

 

 

 

  
 

arengukava2.gif