Teave kommunaalteenuste kohta

Ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine

 

AS Kärdla Veevärk hinnakiri

 

  
 

arengukava2.gif