Hajaasustuse programm 2017

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veesüsteemid

  • kanalisatsioonisüsteemid

  • juurdepääsuteed

  • autonoomsed elektrisüsteemid

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

 

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

 

Programmi kontaktisik Pühalepa vallas on Reet Nisumaa, tel 463 6846, e-post: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Reet Nisumaa vastuvõtuajad on: esmaspäev, teisipäeva, kolmapäev kell 9.00 - 17.00; alates 01.maist kell 8.00-16.00

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ .

 

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 19.04.2017 korraldusele nr 126 moodustati 6-liikmeline hajaasustuse programmi komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Ants Orav (komisjoni esimees)

1.2 Eve Kustala

1.3. Mai Julge 

1.4. Katrin Paat 

1.5. Reet Nisumaa 

1.6. Aare-Villu Kattel 

Komisjoni ülesandeks on hajaasustuse programmi taotluste menetlemine vastavalt riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 sätestatule.   

1. Hajaasutuse programmi eelistatud sihtrühmad, prioriteetsuse järjekorras:

1.1. paljulapselised pered (alates 3-ndast lapsest);

1.2. lastega pered;

1.3. rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamisse, millele projektiga toetust taotletakse, sisseregistreeritud üle 18- aastaste leibkonnaliikmete arv.

2. Hajaasutuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse järjekord:

2.1 veesüsteemid;

2.2 kanalisatsioonisüsteemid;

2.3 juurdepääsuteed;

2.4 autonoomsed elektrisüsteemid.

 

 

  
 

arengukava2.gif