Pühalepa valla üldinfo

Pühalepa vald - see on Hiiumaa idaosa Tareste lahest Õunaku laheni. Valla piirid kulgevad Tareste, Nõmme, Pilpaküla, Prählamäe, Tubala, Määvli, Nõmba, Tammela, Undama, Viilupi ja Kalgi külade piiridel, külgnedes Käina ja Kõrgessaare valla ning Kärdla linnaga. Pühalepa valla pindala on 25 545,5 hektarit (255,5 km2). Sellel pinnal asub 47 küla, neist suuremad on 267 elanikuga Suuremõisa ja 168 elanikuga Lõpe külad. Ühtegi inimest ei ela Määvlis ja Leerimetsas. Kokku elab 2011.a. 1. jaanuari seisuga Pühalepa vallas 1624 inimest. Rahvastiku tiheduseks on 6,4 inimest ruutkilomeetril.

Pühalepa administratiivne keskus asub Tempa külas, mis on ühtlasi valla geograafiline keskus. Pühalepa vallamaja läheduses asuvad Hellamaa Perekeskus ja Hellamaa Raamatukogu

Suuremõisas asuvad, põhikool, lasteaed, raamatukogu, sidejaoskond, Pühalepa Tervisekeskus, kultuuri- ja noortekeskus, spordisaal, Päästekeskus, Hiiumaa Ametikool ja kauplus.
Paladel asuvad põhikool, lasteaed, raamatukogu, spordihall, Soera Talumuuseum ja kauplus.


Oluline roll teenustepakkujana on Kärdla linnal, mis on ümbritsetud valla territooriumist. Elanike peamised elatusalad on põllumajandus, teenindus ja turism. Tööstuslikud tegevusalad on laevaremont, metsavarumine ja puidutöötlemine, õmblemine ja vaibakudumine. Veel lisanduvad Väinamere kalapüük ja ehitamine. Vallas asuvad kala- ja laevaremondisadamana tuntud Suursadam ja Hiiumaad mandriga ühendav Heltermaa sadam.

Valla tuntumad ehitismälestised on Suuremõisa loss ja Pühalepa kirik ning loodusmälestised Kukka hiidrahn, Helmerseni kivikülv ja Kallaste pank.

Pühalepa vald on Hiiumaa väravaks – valla territooriumil paiknevad Hiiu maakonna strateegilised infrastruktuuri objektid: Heltermaa sadam, Suursadam ja Kärdla lennuväli.

 

  
 

arengukava2.gif