Omavalitsus

Pühalepa Vallavolikogu esimees: Toomas Remmelkoor
Aseesimees: Antti Leigri

Pühalepa Vallavolikogu koosseis
  Aivo Pere
  Toomas Remmelkoor
  Antti Leigri
  Liisi Mäeumbaed
  Arne Kuli
  Kristjan Lõppe
  Tiiu Alas
  Reijo Leiger
  Tago Laevameister
  Karin Poola
  Argo Nurs

 

 

Pühalepa Vallavolikogu alatised komisjonid, komisjonide esimehed ja koosseisud:

 

Eelarve-ja rahanduskomisjon

Toomas Remmelkoor - esimees

Argo Nurs

Eve Kustala

Antti Leigri

Ants Orav 

Ehitus-ja planeerimiskomisjon

Arne Kuli - esimees

Kristjan Lõppe

Verno Soosalu

Aivo Saar 

Kultuuri-ja hariduskomisjon

Antti Leigri - esimees

Aivo Pere

Eve Kustala

Sirje Reinpal

Karin Poola 

 

Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon

Tago Laevameister - esimees

Liisi Mäeumbaed

Anu Saar

Moonika Raudsepp

 

Maamajanduskomisjon

Tiiu Alas - esimees

Reijo Leiger

Mariann Kokla

Sirje Kuulmata

Kaie Sarv 

Revisjonikomisjon

Aivo Pere - esimees

Antti Leigri

Arne Kuli 

 

Pühalepa Vallavalitsuse koosseis

Ants Orav - vallavanem

Eve Kustala

Reet Nisumaa

Raivo Välba 

 

 

 

  
 

arengukava2.gif